Άμεση αποστολή σε όλη την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ESHOP 1001nuts

ΓΕΝΙΚΑ

Το 1001nuts eshop είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προς πώληση προϊόντων μέσω του διαδικτύου που δημιούργησε η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΖΩΤΗΣ Χ. & ΣΙΑ ΙΚΕ»και με τον διακριτικό τίτλο «1001 ΓΕΥΣΕΙΣ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αθηνάς αριθμός 42, Τ.Κ. 10551),με Α.Φ.Μ. 997707145 της Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009454701000, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής 1001 ΓΕΥΣΕΙΣ). Η ανωτέρω εταιρεία δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο https://www.1001nuts.gr. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου, και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτόν υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και κάθε προσώπου που επισκέπτεται το διαδικτυακό τόπο σχετικά με τη χρήση αυτού. Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν), δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των όρων χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.Η ανωτέρω εταιρεία λοιπόν είναι ο διαχειριστής της παρούσας ιστοσελίδας και ο πωλητής στη σύμβαση πώλησης που καταρτίζεται μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η λειτουργία του eshop διέπεται από τους παρόντες (ειδικούς και γενικούς όρους χρήσης) που από καιρού εις καιρό θα δύνανται να τροποποιούνται και να επικαιροποιούνται στην ιστοσελίδα του https://www.1001nuts.gr και έτσι, σε περίπτωση σύγκρουσης, οι νεότεροι όροι θα υπερισχύουν και θα επικρατούν έναντι των παλαιότερων όρων.

Οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά  και να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης του eshop. Η 1001 ΓΕΥΣΕΙΣ θεωρεί ότι οι χρήστες πριν από την επίσκεψη στο eshop έχουν λάβει γνώση των παρόντων όρων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν και τους έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα. Η χρήση του eshop συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων, εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί εν μέρει ή στο σύνολο με τους παρόντες όρους δεν θα πρέπει να κάνει χρήση του eshop. Σε κάθε περίπτωση πριν από την ολοκλήρωση μίας παραγγελίας πρέπει να έχει προηγηθεί η αποδοχή των όρων άλλως δεν υπάρχει δυνατότητα αποστολής της παραγγελίας

ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Υποχρεώσεις επισκέπτη

Ο επισκέπτης του ιστότοπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστότοπου. Οιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στον ιστότοπο από τον επισκέπτη απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου

Ο ιστότοπος καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια και σαφήνεια. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του ιστότοπου.

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση.

Η επιχείρησή μας σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για τον ιστότοπο της, είτε για κάποιο άλλο site. Οι φωτογραφίες που υπάρχουν στο site είναι κατά προσέγγιση και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική εικόνα του προϊόντος.

Οτιδήποτε παρέχεται στους επισκέπτες μέσω του ιστότοπου μας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, άμεσα ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια τους να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το λογισμικό που απαιτείται για τις υπηρεσίες μας ή που διατίθεται ή χρησιμοποιείται από την Ιστοσελίδα μας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που αποτελούν το υλικό της Ιστοσελίδας μας ανήκουν στην εταιρεία μας και στους προμηθευτές ή παρόχους των υπηρεσιών της.

Ο σχεδιασμός και τα περιεχόμενα του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην Ιστοσελίδα δεν δύναται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

Οποιαδήποτε παράνομη χρήση ή οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες ή συμπεριφορές θα αποτελούν κατάχρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας (συμπεριλαμβανομένου του copyright και του δικαιώματος βάσης δεδομένων).

Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ως αναφερόμενου και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Αποζημίωση

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της εταιρείας μας ως διαχειρίστριας του ιστότοπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του επισκέπτη, αναλαμβάνει ο τελευταίος την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον ιστότοπό μας στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Χρήση του eshop μπορεί να κάνει κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι ικανό προς δικαιοπραξία και έχει συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας του.

Για να κάνει κάποιος χρήση του eshop θα πρέπει να έχει ή να δημιουργήσει ένα προσωπικό λογαριασμό (web account), βάσει των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στην ιστοσελίδατου https://www.1001nuts.gr. Διευκρινίζεται ότι αρχικά ακόμα και αν κάποιος δεν έχει προσωπικό λογαριασμό μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά με το που αρχίζει να επιλέγει προϊόντα και να δημιουργεί την παραγγελία του θα του ζητηθεί να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό.

Σε περίπτωση που η περιοχή του χρήστη δεν εξυπηρετείται,ο χρήστης θα ενημερωθεί αυτόματα από το σύστημα πριν από τη δημιουργία της παραγγελίας. Τα καταστήματα και οι περιοχές εξυπηρέτησης ορίζονται από την 1001 ΓΕΥΣΕΙΣ κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ως εκ τούτου ενδέχεται κάποια περιοχή να μην εξυπηρετείται από κατάστημα 1001 ΓΕΥΣΕΙΣ.

Σε κάθε περίπτωση πριν την ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει τη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων.

Ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα στοιχεία τα οποία δηλώνει, τα οποία πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Η 1001 ΓΕΥΣΕΙΣ σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του συγκεκριμένου χρήστη. Όλες οι ειδοποιήσεις που υποβάλλονται από την πλευρά σας προς εμάς πρέπει να υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας επικοινωνίας. Οι ειδοποιήσεις από εμάς προς εσάς θα γίνονται είτε μέσω email είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση που μας δηλώσατε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας.

Η ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει προσηκόντως επιδοθεί και παραληφθεί αμέσως μόλις αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας ή 24 ώρες μετά την αποστολή ενός email ή τρεις ημέρες από την ημερομηνία αποστολής οποιασδήποτε επιστολής. Επαρκής απόδειξη της παράδοσης κάθε ειδοποίησης θα αποτελεί, σε περίπτωση επιστολής, το γεγονός ότι η εν λόγω επιστολή φέρει τη σωστή διεύθυνση, τα ταχυδρομικά τέλη και έχει παραδοθεί στο ταχυδρομείο και, στην περίπτωση email, ότι το εν λόγω email εστάλη στην καθορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΤΙΜΕΣ

Η 1001 ΓΕΥΣΕΙΣ ως πωλητής των συγκεκριμένων προϊόντων έχει όλα τα εκ του νόμου δικαιώματα και υποχρεώσεις, παρόλα αυτά έναντι του τελικού καταναλωτή την ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και πληροφορίες που αφορούν εμπορεύματα και είναι αναγεγραμμένες επί των συσκευασιών αυτών φέρει και ο παραγωγός/ προμηθευτής των προϊόντων. Ορισμένα από τα προϊόντα που θα βρείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχουν, σύμφωνα με έρευνες που έχουν δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, θεραπευτικές ιδιότητες. Ωστόσο, υπογραμμίζουμε ότι δεν είμαστε γιατροί και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τα αποτελέσματα της χρήσης κανενός από τα προϊόντα μας. Όλες οι πληροφορίες που αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα προέρχονται από αναρτημένη βιβλιογραφία στο διαδίκτυο και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του γιατρού σας, και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν την ιατρική επιστήμη ούτε είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την ακρίβειά τους, δεδομένου ότι και η εταιρεία μας έχει αντλήσει τις πληροφορίες αυτές από πηγές του διαδικτύου. Επίσης οι ημερομηνίες λήξης που αναφέρονται στο site είναι ενδεικτικές. Επίσης σε περίπτωση που έχετε αλλεργία ή δυσανεξία σε κάποιο φαγητό ή κάποια άλλη διατροφική ιδιαιτερότητα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας πριν προβείτε σε παραγγελία, προκειμένου να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε σχετικά με τα προϊόντα μας, μέσα στην συσκευασία των οποίων είναι πιθανό να υπάρχουν ίχνη από αμύγδαλα, φουντούκια, καρύδια, κάσιους, αράπικα φιστίκια κτλ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση (αλλεργίας ή δυσανεξίας) θα πρέπει επίσης να συμβουλευθείτε και τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ (https://www.efet.gr/index.php/el/efet/home-4/efsa/nea-tis-efsa/epistimonikes-gnomodotiseis-ektheseis/item/2671-nea-tis-efsa-103 ). Για τα προβλήματα υγείας, συμβουλευτείτε πάντοτε τον θεράποντα ιατρό σας. Η 1001 ΓΕΥΣΕΙΣ στο μέτρο της δικής της ευθύνης τηρεί πιστά τις προδιαγραφές σωστής αποθήκευσης, συντήρησης και μεταφοράς μέχρι τον τελικό αποδέκτη. Σε καμία περίπτωση η 1001 ΓΕΥΣΕΙΣ δεν φέρει ευθύνη και δεν οφείλει αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση για οποιαδήποτε άλλη αίτια, όπως βλάβη της υγείας, της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας του χρήστη.

Η 1001 ΓΕΥΣΕΙΣ προσπαθεί μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος να παρέχει μεγάλη ποικιλία προϊόντων προς τον καταναλωτή αντίστοιχη με αυτή που υπάρχει σε κάθε κατάστημά της. Παρόλα αυτά ενδέχεται ο χρήστης να μην μπορεί να βρει κάποια προϊόντα ή κάποια κατηγορία προϊόντων και αυτό οφείλεται είτε στην εμπορική πολιτική της εταιρείας είτε στο στήσιμο του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

Τα προϊόντα προβάλλονται στον καταναλωτή μέσω φωτογραφιών με τις οποίες ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για να λάβει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, οι οποίες πρέπει να αναφέρονται επί της συσκευασίας βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Διευκρινίζεται ότι οι εικόνες επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, πλην όμως πληροφορίες που απεικονίζουν την ημερομηνία παρασκευής/συσκευασίας, λήξης ή πληροφορίες που απεικονίζουν διάφορες τιμές μέτρησης /κόστους ή ενδείξεις που μεταβάλλονται είναι αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο λήψη της εικόνας και ενδέχεται να έχουν διαφοροποιηθεί.

Η 1001 ΓΕΥΣΕΙΣ εγγυάται ότι τα προϊόντα που θα παραδίδονται στον καταναλωτή θα έχουν τη συνήθη διάρκεια βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, της συνήθους πρακτικής και των συναλλακτικών ηθών.

Οι τιμές που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι οι ίδιες στις οποίες διατίθενται τα αντίστοιχα προϊόντα μέσω του δικτύου καταστημάτων της 1001 ΓΕΥΣΕΙΣ, τυχόν διαφοροποιήσεις στις τιμές, που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια διαφορετικών επισκέψεων στο ηλεκτρονικό κατάστημα αντανακλά την πολιτική τιμών της 1001 ΓΕΥΣΕΙΣ, που αποσκοπεί στην διαρκή ανταγωνιστικότητα της 1001 ΓΕΥΣΕΙΣ. Οι τιμές περιέχουν ΦΠΑ και υπόκεινται σε αλλαγές.

Φροντίζουμε οι τιμές που αναφέρονται να είναι οι πραγματικές, αλλά λόγω του μεγάλου όγκου των προϊόντων, ενδέχεται να υπάρξουν λάθη. Δεν υποχρεούμαστε να σας προμηθεύσουμε κανένα προϊόν στη λανθασμένη χαμηλότερη τιμή (ακόμα και αν σας έχουμε στείλει Επιβεβαίωση Αποστολής), στην περίπτωση που το σφάλμα στην τιμή είναι προφανές και αδιαμφισβήτητο και θα μπορούσε ευλόγως να έχει αναγνωριστεί από εσάς ως τέτοιο.Οι τιμές που αναγράφονται είναι τελικές συμπεριλαμβάνοντας τον αντίστοιχο ΦΠΑ, εξαιρουμένου του κόστους μεταφοράς (αν υπάρχει).  Η αναγραφή των τιμών γίνεται πάντοτε βάσει των οικείων αγορανομικών διατάξεων. Εντός της ίδιας ημέρας ενδέχεται για το ίδιο προϊόν να υπάρξει διαφοροποίηση τιμής βάσει της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας. Είδη που διατίθενται σε προνομιακή τιμή για αγορά από το κατάστημα ενδέχεται να μην έχουν την ίδια προνομιακή τιμή κατά την αγορά τους από το ηλεκτρονικό κατάστημα και το αντίστροφο. Επιστροφή χρημάτων σχετικά με είδη που αγοράστηκαν στα πλαίσια κάποιας προσφοράς, προωθητικού προγράμματος/ ενέργειας ή εκπτωτικής περιόδου, θα βασίζεται στην τιμή προσφοράς, προώθησης ή έκπτωσης. Όλες οι προσφορές ισχύουν για προκαθορισμένη χρονική περίοδο υπό την προϋπόθεση ότι και το προσφερόμενο είδος είναι διαθέσιμο και εφόσον το απόθεμα επαρκεί.

Η χρέωση θα γίνεται με βάση τις τιμές που ίσχυαν και ήταν αναρτημένες στο eshop κατά την ημερομηνία και ώρα υποβολής της παραγγελίας ακόμα και αν έχουν μεσολαβήσει διακυμάνσεις, καθώς αυτές είναι οι τιμές που έχουν γνωστοποιηθεί προς τον πελάτη κατά την υποβολή της παραγγελίας και ο πελάτης έχει αποδεχτεί με την υποβολή της παραγγελίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δεν είμαστε υπόλογοι ή υπεύθυνοι για οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση οποιωνδήποτε εκ των υποχρεώσεών μας βάσει της Σύμβασης, που να έχει προκληθεί από γεγονότα τα οποία δεν υπόκεινται στον εύλογο έλεγχό μας (Γεγονός Ανωτέρας Βίας). Η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας από οποιαδήποτε Σύμβαση θεωρείται ότι αναστέλλεται για την περίοδο που διαρκεί το Γεγονός Ανωτέρας Βίας και ο χρόνος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας θα παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Θα καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να λήξει το Γεγονός Ανωτέρας Βίας ή να βρούμε λύση με την οποία να καθίσταται δυνατή η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας βάσει της Σύμβασης παρά το Γεγονός Ανωτέρας Βίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο κάθε χρήστης επιλέγει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν από όλα τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της 1001 ΓΕΥΣΕΙΣ. Η επιλογή των προϊόντων σε κάθε περίπτωση αποτελεί απόφαση του κάθε χρήστη. Η αποστολή οποιουδήποτε αποδεικτικού παραλαβής της παραγγελίας σε καμία περίπτωση δεν συνιστά αποδοχή της παραγγελίας, η οποία ούτως ή άλλως εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και τα αποθέματα.

Κατά την επιλογή των προϊόντων θα εμφανίζεται το εκτιμώμενο σύνολο της αξίας κάθε προϊόντος ανάλογα με την επιθυμητή ποσότητα καθώς και το σύνολο των επιλεχθέντων προϊόντων.

Όλες οι παραγγελίες των προϊόντων εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητά τους και υπό αυτό το πρίσμα, σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού ή εξάντλησης των προϊόντων σε απόθεμα, διατηρούμε το δικαίωμα να σας ενημερώσουμε σχετικά με παρόμοια προϊόντα ίσης ή ανώτερης ποιότητας και αξίας, τα οποία μπορείτε να παραγγείλετε. Εάν δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε τέτοιου είδους παρόμοια προϊόντα, θα σας επιστρέψουμε το ποσό που ενδεχομένως έχετε πληρώσει στο ακέραιο. Με δεδομένο ότι κάποια προϊόντα διατίθενται με βάση το βάρος τους και ότι το τελικό βάρος μπορεί να παρεκκλίνει της ποσότητας που έχει παραγγελθεί κατά ποσοστό 10% περίπου, ο χρήστης αποδέχεται την απόκλιση αυτή καθώς βάσει της συνήθους πρακτικής και τα διδάγματα της κοινής πείρας θεωρείται εύλογη. Ως εκ τούτου η τελική τιμή χρέωσης των προϊόντων αυτών θα είναι με βάση το τελικό βάρος τους κατά το χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας και σύμφωνα με την τιμή μονάδας μέτρησης κατά το χρόνο υποβολής της παραγγελίας.

Σε περίπτωση που κάποια από τα παραγγελθέντα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα κατά την ημέρα εκτέλεσης της ηλεκτρονικής παραγγελίας, η 1001 ΓΕΥΣΕΙΣ θα ενημερώνει τον πελάτη, ο οποίος θα πρέπει να αποφασίζει είτε την αντικατάσταση αυτών με άλλα αντίστοιχα προϊόντα είτε την μερική εκτέλεση της παραγγελίας του είτε την υπαναχώρησή του κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα. Η 1001 ΓΕΥΣΕΙΣ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη έναντι του πελάτη από τη μη αποδοχή και μη εκτέλεση εν όλω ή εν μέρει της παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης θα πρέπει να αποδεχθεί την παραγγελία όπως τελικά αυτή έχει διαμορφωθεί βάσει και της διαθεσιμότητας.

Η 1001 ΓΕΥΣΕΙΣ δεν ευθύνεται για μη παράδοση παραγγελίας σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί πραγματική διεύθυνση ή σε περίπτωση που στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί δεν υφίσταται κτίριο ή το πρόσωπο που έχει οριστεί ως παραλήπτης της παραγγελίας είναι ανύπαρκτο στη συγκεκριμένη διεύθυνση.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα εμφανίζεται το συνολικά εκτιμώμενο ποσό. Το ποσό αυτό δεν είναι τελικό και ο χρήστης το γνωρίζει αυτό και το αποδέχεται σε περίπτωση που έχει προβεί σε παραγγελία προϊόντων τα οποία κατά τα ανωτέρω που ζυγίζονται και το βάρος μπορεί να ποικίλει.

Ο χρήστης/ πελάτης οφείλει κατά την παραλαβή της παραγγελίας να ελέγξει αν είναι όλα τα είδη τα οποία έχει παραγγείλει. Σε περίπτωση που κάποια από τα είδη που του παραδόθηκαν δεν έχουν παραγγελθεί από τον ίδιο τότε αυτός οφείλει να ενημερώσει άμεσα την εταιρεία και να ζητήσει την επιστροφή των συγκεκριμένων ειδών σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα. Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από την 1001 ΓΕΥΣΕΙΣ.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η πληρωμή της αξίας των παραγγελθέντων προϊόντων θα γίνεται είτε κατά το χρόνο παραλαβής με μετρητά ή με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας είτε με προπληρωμή μέσω κατάθεσης στην Τράπεζα είτε με online πληρωμή.

i ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ:

Ο χρήστης θα ενημερώνεται για το τελικό ποσό που θα καλείται να καταβάλει. Το κόστος της αντικαταβολής είναι 1,50€. Σε περίπτωση που το αμφισβητεί είτε στο σύνολο είτε μερικώς μπορεί να υπαναχωρήσει και να μην αποδεχτεί την παραγγελία στο σύνολο είτε να μην δεχτεί συγκεκριμένα προϊόντα. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση για όσα προϊόντα δεν αποδέχεται κατά το στάδιο της παράδοσης αυτών θα αφαιρείται η αξία τους από το σύνολο και θα κόβεται και το αντίστοιχο παραστατικό (πιστωτικό).

Ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει την 1001 ΓΕΥΣΕΙΣ αν κατά την παράδοση των προϊόντων θα προβεί στην εξόφληση της παραγγελίας με χρήση  πιστωτικής κάρτας ή με καταβολή μετρητών. Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η γνωστοποίηση των στοιχείων της κάρτας κατά την παραγγελία καθώς η χρέωση της όποιας κάρτας γίνεται σε πραγματικό χρόνο κατά την αποδοχή από τον χρήστης της παραγγελίας και της αξίας αυτής όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά τα ανωτέρω.

Ο χρήστης πριν την τελική υποβολή της παραγγελίας του μπορεί να δηλώνει τον αριθμό των κουπονιών/ δωροεπιταγών/ διατακτικών τροφής που έχει στα χέρια του και την αξία αυτών. Διευκρινίζεται ότι η αξία των κουπονιών δεν θα αφαιρείται από το συνολικά εκτιμώμενο κόστος, αλλά από το τελικό ποσό καταβολής.  .

ii ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Δεν υπάρχει κάποιο επιπλέον κόστος, εκτός από τυχόν διατραπεζικά έξοδα. Σας ενημερώνουμε ωστόσο, ότι η εταιρεία μας διαθέτει τραπεζικούς λογαριασμούς και στις 4 μεγάλες ελληνικές τράπεζες. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους λογαριασμούς ανά τράπεζα στο όνομα ΑΚΖΩΤΗΣ Χ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ:

 

ΟΨΕΩΣ ALPHA BANK IBAN: GR 90 0140 1390 1390 0200 2010 616

ΟΨΕΩΣΕΘΝΙΚΗΣ IBAN: GR 57 0110 1500 0000 1500 0204 519

ΟΨΕΩΣΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN:GR 64 0172 1490 0051 4909 1317 097

ΟΨΕΩΣEUROBANKIBAN: GR 8702 6004 3000 0190 2011 07543

iii ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ONLINE PAYMENT

Ο χρήστης σε περίπτωση που επιλέξει να προβεί στην εξόφληση της παραγγελίας του μέσω online πληρωμής θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία της πιστωτικής ή της χρεωστικής κάρτας του. Η διαδικασία αυτή γίνεται με ασφάλεια μέσω του eshop μας και δεν έχει κάποιο επιπλέον κόστος.
Η 1001 ΓΕΥΣΕΙΣ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για τη διασφάλιση της συναλλαγής και σε καμία περίπτωση δεν διατηρεί με οποιαδήποτε μορφή στοιχεία της κάρτας. Παρόλα αυτά οι χρήστες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το περιβάλλον από το οποίο πραγματοποιούν τη συναλλαγή είναι ασφαλές και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής των δεδομένων τους. Σε κάθε περίπτωση η 1001 ΓΕΥΣΕΙΣ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το δίκτυο ή ο υπολογιστής του χρήστη έχει πέσει θύμα κακόβουλης ενέργειας που μπορεί να οδηγήσει ως και σε υποκλοπή των στοιχείων της κάρτας. Για τη διασφάλιση της συναλλαγής ο χρήστης εφόσον συμπληρώσει τα στοιχεία της κάρτας του θα οδηγηθεί σε ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο τα στοιχεία υπόκεινται σε διαδικασία κρυπτογράφησης πριν την αποστολή τους για να μην είναι αναγνώσιμα από τρίτους και  αποτελεί ένα μηχανισμό ασφάλειας ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να μην γίνει online πληρωμή θα πρέπει να ακυρώσει στο σύνολο την παραγγελία του και να την υποβάλει εκ νέου. Δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της παραγγελίας παρά μόνο ακύρωσης και υποβολής νέας.
Σε περίπτωση εμπρόθεσμης (σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα) ακύρωσης της παραγγελίας η 1001 ΓΕΥΣΕΙΣ εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών θα προβαίνει στην αποδέσμευση του ποσού. Το ποσό θα είναι διαθέσιμο στο λογαριασμό του χρήστη βάσει των όρων της τράπεζας που έχει εκδώσει την κάρτα.
Σε περίπτωση μη παραλαβής από τον χρήστη κάποιων προϊόντων,επειδή εξ υπαιτιότητας της 1001 ΓΕΥΣΕΙΣ τα προϊόντα αυτά ήταν ελλιπή (σε σχέση με αυτά που παραγγέλθηκαν) ή άλλα από αυτά που παραγγέλθηκαν (λάθος παραγγελία) ή ελαττωματικά (σε σχέση με την κατάσταση στην οποία αυτά έπρεπε να είναι κατά τη συνήθη πρακτική), θα γίνεται έκδοση πιστωτικού, και στη συνέχεια η 1001 ΓΕΥΣΕΙΣ θα προβαίνει εντός επτά (7) εργασίμων ημερών στην αποδέσμευση του ποσού από την κάρτα που είχε χρησιμοποιηθεί για την υποβολή της παραγγελίας. Ο χρόνος διαθεσιμότητας του ποσού στο λογαριασμό του χρήστη εξαρτάται από την τράπεζα που εξέδωσε την κάρτα. Διευκρινίζεται ρητά ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί αν γίνει έκδοση πιστωτικού και επιστροφή μετρητών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο χρήστης δύναται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος να προβεί σε τροποποίηση της παραγγελίας του ή σε ακύρωση αυτής ακολουθώντας τις σχετικές ενδείξεις. Διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση ή ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να πραγματοποιηθεί, αρκεί να μην έχει προηγηθεί η αποστολή της μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας ενημερώστε μας τηλεφωνικά στο 2103805506 ή στο [email protected]

ΠΑΡΑΔΟΣΗ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο χρήστης / πελάτης οφείλει κατά την παραλαβή της παραγγελίας να ελέγξει την παραδοθείσα σε αυτόν παραγγελία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Για λόγους υγιεινής και ασφάλειας κατ’ αρχήν δεν είναι δυνατή η επιστροφή των προϊόντων μας, εκτός των εξής περιπτώσεων:

Σε περίπτωση αποστολής ελλιπούς ή λάθος παραγγελίας.
Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος.
Η επιστροφή πρέπει να γίνει το αργότερο εντός 14 ημερών από την παράδοση της παραγγελίας στη διεύθυνση που μας υποδείξατε είτε με την αυτοπρόσωπη επίσκεψή σας σε ένα από τα καταστήματά μας (εντός της ανωτέρω προθεσμίας) είτε με ταχυμεταφορά (και να παραδοθούν στην εταιρεία μας τα προϊόντα μας και πάλι εντός της ανωτέρω προθεσμίας). Στην περίπτωση αυτή δεν επιβαρύνεστε με κόστος μεταφορικών, αρκεί να επιλέξετε την εταιρεία ταχυμεταφορών με την οποία σας παραδόθηκε η παραγγελία. Μετά την παραλαβή της επιστροφής θα ελέγξουμε το προϊόν και θα σας ενημερώσουμε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση της παραγγελίας σας.

Θα πρέπει επίσης να προηγηθεί ενημέρωση μας στο [email protected] .

Τα προϊόντα πρέπει να είναι στην αρχική τους κατάσταση και να συνοδεύονται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς.

Η επιστροφή των χρημάτων ή η αντικατάσταση της παραγγελίας σας θα πραγματοποιηθεί άμεσα έπειτα από συνεννόηση μαζί σας.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, διατηρούμε το δικαίωμα να μην κάνουμε αποδεκτή την επιστροφή του προϊόντος.

ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Όλο το περιεχόμενό του eshop, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων της 1001 ΓΕΥΣΕΙΣ αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της 1001 ΓΕΥΣΕΙΣ και προστατεύονται κατά τις κείμενες διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση του περιεχομένου του παρόντος με σκοπό την άμεση ή έμμεση παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ή/και την προσβολή της φήμης της 1001 ΓΕΥΣΕΙΣ.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν προϊόντα ή και υπηρεσίες τρίτων μερών είναι αποκλειστικά σήματα των τρίτων μερών προστατευόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. Η εμφάνισή τους στο eshop σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης αυτών.

Εάν οποτεδήποτε δεν επιδιώξουμε την από την πλευρά σας αυστηρή εκπλήρωση κάποιας από τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, ή/και εάν δεν καταφέρουμε να ασκήσουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή μέσα θεραπείας τα οποία δικαιούμαστε βάσει των όρων αυτών, αυτό δεν θα συνιστά παραίτησή μας από ή περιορισμό των εν λόγω δικαιωμάτων και μέσων θεραπείας μας και δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις εν λόγω υποχρεώσεις σας.Η εκ μέρους μας παραίτηση από κάποια μεμονωμένη αξίωση δεν συνιστά και παραίτηση από τυχόν παρόμοια αξίωση στο μέλλον.Καμία εκ μέρους μας παραίτηση από οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους δεν θα θεωρείται έγκυρη, παρά μόνο εάν δηλώνεται ρητώς ότι πρόκειται για παραίτηση και σας γνωστοποιείται εγγράφως, σύμφωνα με όσο ορίζονται ανωτέρω. Εάν κάποια αρμόδια αρχή καθορίσει ότι κάποιοι από τους παρόντες όρους είναι άκυροι, παράνομοι ή μη εκτελεστοί σε οποιοδήποτε βαθμό, οι εν λόγω όροι ή διατάξεις θα διαχωρίζονται στο βαθμό αυτό από τους υπόλοιπους όρους και διατάξεις, οι οποίοι θα εξακολουθούν να ισχύουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο οποιοσδήποτε χρήστης να δώσει τα προσωπικά του στοιχεία ακόμα και σε περίπτωση που λάβει email το οποίο φαίνεται ότι προέρχεται από την 1001 ΓΕΥΣΕΙΣ και με το οποίο ζητούνται τα στοιχεία του και ο κωδικός πρόσβασης που έχει επιλέξει και ουδέποτε έχετε κοινοποιήσει στην 1001 ΓΕΥΣΕΙΣ. Στις περιπτώσεις αυτές πιθανότατα πρόκειται για απάτη με σκοπό να αποκτήσουν τρίτοι στοιχεία σας και προσωπικά σας δεδομένα. Σε περίπτωση που γίνεται παραλήπτης ενός τέτοιου μηνύματος θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με την 1001 ΓΕΥΣΕΙΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ η 1001 ΓΕΥΣΕΙΣ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη σε περίπτωση που ο ίδιος ο χρήστης δηλώσει τα προσωπικά του δεδομένα  σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες όροι χρήσης και η ίδια η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και από την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για κάθε θέμα σχετικά με τους παρόντες αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Τελευταία ενημέρωση όρων 01/10/2020

Top